Strict Standards: Declaration of TStats::onInit() should be compatible with TModule::onInit() in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/modules/stats/stats.module.php on line 0 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetExportValue() should be compatible with TComponent::onGetExportValue($recordValues = Array) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TUUIDText::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/uuid.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Czech Gate - LOKALITY - Historické centrum Prahy - Základní popis - Počátky architektury
transparent.gif transparent.gif
transparent.gif transparent.gif
News by e-mail:  
Domů Mapa CONTACT
 
Domů > LOKALITY > Historické centrum Prahy > Základní popis > Počátky architektury

Praha je světovým městem neznáma a záhad.

První pražskou, poněkud monumentální architekturou, byla čtyřapsidová centrální stavba Sv.Víta z doby knížete Václava, významné dílo sobota vývojově vyspělými rysy.

Na protilehlém, pravém břehu Vltavy se při rozboru dávné komunikační osnovy ukazuje zajímavá skutečnost, že cesty od východu, jihovýchodu i jihu, směřující k brodu, či mostu přes Vltavu míjí Staroměstské náměstí. Svatováclavskou rotundu sv.Víta vystřídala počínajíc rokem 1061 rozlehlí trojlodní, dvojchórová bazilika s monumentálně přečnívajícím západním transeptem. Výtvarně vyšší úroveň měla západní část kostela s rozlehlou kryptou, jejíž odhalené fragmenty vykazují blízké vztahy k architektuře severní Itálie. Spytihněvova bazilika se zřejmě stavěla od západu a souběžně se budoval kostel sv.Jiří u blízkého kláštera benediktinek.

Velká neláska mezi králem Vratislavem II. A jeho bratrem, pražským biskupem Jaromírem, způsobila královo přesídlení na Vyšehrad, který se stal načas panovnickým sídlem.

V roce 1091 bylo v Kosmově kronice pražské i Vyšehradské podhradí charakterizováno jako místo, kde „jsou židé mající plno zlata a stříbra, tam jsou ze všech národů nejbohatší kupci, tam jsou nejznámější peněžníci, tam je i tržiště“. Důležitý je i Kosmův údaj o velké povodni z roku 1118, která odnesla množství kostelů a chalup. Voda tekla nad Vltavským mostem 6m. Kosmova zpráva vyvolává představu, že snad tehdejší vltavský most byl alespoň zčásti již kamenný. Zmínka o kostelích odnesených velkou povodní v roce 1118 prokazuje, že musely být dřevěné.

V roce 1135 zahájil kníže Soběslav novostavbu kamenného Pražského hradu s velkolepými vysokými hradbami, s trojicí bran a řadou věží rozmanitého tvaru na jižní straně, nad podhradím. Opevnění bylo provedeno podle vzoru římských měst. Současně byla zahájena výstavba knížecího paláce, jehož délka i výška vzbuzují dodnes oprávněný údiv. Dvojice věží svatojiřského kostela obohatila hradní panorama a jsou podnes jeho důležitým článkem.Již v roce 1142 byl založen premonstrátský klášter strahovský. Strohá monumentalita jeho tříapsidového konventu byla poznána v plném rozsahu až po druhé světové válce. První etapa formování hradčanského panoramatu byla dovršena.

Po severní straně malostranského předmostí vznikl biskupský dvůr. Malostranské podhradí se rozšířilo do prostotu Hradčan směrem k strahovskému klášteru a zejména po jižní straně hradu vlastně až do severní části Smíchova. Na pravém vltavském břehu se Praha vrcholně románská prostírala v nestejné hloubce od vltavského břehu od vyšehradského podhradí přes Podskalí, Zderaz, Opatovice na území pozdějšího Starého města a dále k východu do Petrské čtvrti. Uliční síť této rozsáhlé oblasti má dosud z části románskou minulost. Dokládají to i přečetné kostely, většinou zaniklé, některé z nich zčásti zachovalé, jako dvouvěžový kostel sv.Petra Na poříčí. Sídelní i ekonomické těžiště bylo soustředěno na území pozdějšího Starého města. Dokládá to existence mnoha románských domů. Románské domy pražské, charakterizované pečlivým zednickým a kamenickým dílem, ale prakticky bez ornamentního členění, jsou speciálním pražským architektonickým souborem.

Praha však patří mezi nejgotičtější města západokřesťanské Evropy, je doposud patrně jediným dosud živým středověkým velkoměstem.
Do staršího románského prostředí vnesla gotika nový řád a diametrálně rozdílné rozměry. Například v nejstarším dokumentu o Havelském městě bylo poznamenáno, že jihovýchodní strana Havelského tržiště byla vybudována velkolepě ( měla délku přes 500m ). Souběžně vně Havelského města na území již osídleném se rozvinul proces postupné gotizace, který Prahu přetavil na vrcholně gotické město.

S postavou krále Václava I. Je spjato první opevnění Starého města, nepochybně pod hrozbou tatarského vpádu. Havelské město, založení nových klášterů opevnění Starého Města jsou hlavními signály gotické proměny, která probíhala ovšem postupně, neplánovitě. Nejvýznamnějším souborem je bývalý klášter klarisek, dnes Národní galerie. Zajímavým objektem tohoto kláštera je návazně budovaná křížová chodba, jejíž původní podobu s masivními žebrovými klenbami vnímáme nejlépe v částečně obnoveném západním křídle. Stylově se tu projevuje velmi těsný ohlas s architektonickou činností cisterckých stavebních hutí, jež měly u nás vůbec velký ohlas. Kolem roku 1260 byla první etapa hlavní aktivity na anežském klášteře uzavřena.Zaktivizovala se počátkem poslední třetiny 13.století, kdy byl přistavěn presbytář, kostel sv.Salvátora. Stavba byla zahájena někdy kolem roku 1275 a dokončena nepochybně až za Václava II.

K nejproslulejším architekturám pozdního 13.století patří dvojlodí Staronové synagogy židovského města s gotickým portálem a uvnitř sobota dvojicí osmibokých pilířů sobota věnci listových konzolek pod výběhy žeber pětidílných klenebních polí. Je to nejstarší cele zachovaná evropská synagoga.

Nejvýznamnější událostí v rámci celé historické Prahy bylo vysoce pravděpodobně vysazení komorního města Hradčan – v předpolí královského hradu. Pozoruhodný je především půdorys Hradčan, v němž převládá  mimořádně rozlehlé, směrem k hradu otevřené náměstí.
V roce 1291 bylo Staré město poškozeno velkým požárem, který vyvolal významný přelom v urbanistickém i architektonickém vývoji. Hradby Starého města pražského charakterizované v kronice kláštera zbraslavského k roku 1310 při svornosti občanů za nedobytné, poukazují jednoznačně k velké době krále Václava II.

Za této doby se udál i důležitý zlom ve vývoji pražské domovní architektury. Dům U Kohouta čp.2-I tvořící od roku 1835 součást jižního křídla Staroměstské radnice, je nejstarším příkladem hloubkové gotické dispozice v Praze. Nedaleko se uskutečnila další zlomová událost a to výstavba dvou křížových žebrových polí podloubí Týnské školy, nejstarší u nás vůbec, jež mají dosud ryze raně gotický charakter.

V roce 1310 nastoupil na trůn Jan Lucemburský. Za jeho vlády se nejvýraznější stavební aktivita rozvinula na Starém městě. Byla zahájena stavba kostela sv.Jiljí, kdy i dnes se projevuje jeho vznosnost, vystupňovaná původně vysokou typicky staročeskou stanovou střechou, dobře zachycenou na starších pražských pohledech. Jeho výška je symbolem vítězství vrcholné gotiky v Praze.

Asi v roce 1313 započala stavba kostela sv.Anny a sv.Vavřince při staroměstském klášteře dominikánek a také kostela sv.Michala na Starém Městě pražském.
Základním mezníkem v politickém životě Starého Města byl králův souhlas v roce 1338 se zakoupením Volfinova kamenného domu uprostřed Tržiště, za účelem zřízení Staroměstské radnice. Původní Volfinův dům je obsažen ve východní části jižního křídla radnice.

Záhy vstupuje naše hlavní město do svého patrně nepozoruhodnějšího období, jejíž signálem byla listina krále Jana Lucemburského z roku 1341 vytvářející ekonomické podmínky Procházková stavbu nové katedrály. V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a téhož roku byl položen základní kámen Svatovítského chrámu.

V roce 1348 byla v Praze založena univerzita a současně Nové Město pražské, symbol velkého Karlova úsilí o všestrannou monumentalizaci jeho rezidenčního města. Součástí tohoto sídelního programu bylo připojení rozsáhlých částí Prahy,jež zůstaly po vytýčení staroměstských hradeb mimo opevnění. Založení Nového města mělo za následek velkolepé rozvinutí architektonické činnosti v celém jeho rozsahu. Na samém počátku výstavby ( 1347 ) stojí kostel karmelitánský a kostel benediktinský Na Slovanech,jež přestavují protiklady.

Těsně po založení Nového Města byla zahájena stavba dvojice novoměstských farních kostelů sv.Jindřicha a sv.Štěpána, jejich půdorysy sobota zprvu úplně shodovaly a převládala tvarová úspornost. Významnou stavbou byl i zbořený špitální kostel Panny Marie Na Botiči, který založil v roce 1364 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi.

Po severní straně Dobytčího trhu byla v sedmdesátých letech 14:45.století založena dvojkřídlá radnice. Starší bylo křídlo doVodičkovy ulice, zatímco výstavba hlavního křídla do náměstí se rozběhla až v raném 15.století.

Na Hradčany nastoupil v roce 1356 na osiřelé místo vedoucího architekta Svatovítského dómu Petr Parléř. Ten se soustředil na parter katedrály, dokončení arkádových pilířů, kaplí a zaklenutí ochozu. Kaple sv.Václava byla dokončena roku 1366, v roce 1370 dokončil Petr Parléř dolní partii katedrály a roku 1371 zahájil výstavbu triforia a oken.

Za Václava IV. se dost monumentálně přestavoval královský palác, přičemž arkády do nádvoří byly zazděny a přízemní prostory zaklenuty. V letech 1360 a 1362 dal Karel IV. postavit Hladovou zeď, která přihradila k Malé straně její jižní části. Současně byl pojat klášter strahovský a velké plochy zeleně a zahrad na svahu Petřína a tento stav přežil až do současné doby.

Stavební činnost na Malé Straně je zastoupena především církevními stavbami, na rozdíl od Nového i Starého města silně přetransformovanými. Zachovalo se málo domů,jejichž původ sahá do doby předhusitské, protože rezidenční funkce Malé Strany v době
Karla IV.vyvolala stavbu gotických paláců, z nichž nejvíce se zachovalo z obvodového zdiva rezidence saského vévody čp.55-III v Mostecké ulici. V roce 1342 zničila povodeň Juditin most a tak počínaje rokem 1357 byla zahájena výstavba vyššího a širšího mostu gotického, sobota menším počtem oblouků. Ředitelem stavby byl opět Petr Parléř. On byl také tvůrcem Staroměstské mostecké brány, patrně nejkrásnější gotické brány vůbec.

V Karlově době prodělal významnější transformaci klášter sv.Anežky a v letech 1391-1394 byla postavena Betlémská kaple, spjatá s počátky husitského hnutí.

Staré město bylo ve 14.století právě tak jako i později vedoucí silou Prahy. Projevilo se to velmi názorně i na některých stavbách světských. Je zajímavé,že staroměstská radnice nevznikla jako velkoryse koncipovaná novostavba,ale postupným nárůstem. Na západ od původního jádra byl vložen po roce 1362 trakt, obsahující radní síň ve druhém poschodí. Původní radní kaple byla zřejmě ve věži.
Nedaleko odtud, při vyústění Železné ulice, byl začátkem roku 1383 Procházková účely Univerzity Karlovy přestavěn stavebně složitý dům Rotlevův.

Největší architektonické bohatství z lucemburské doby na Starém Městě tvoří městské domy. Velmi časté jsou rozmanité půdorysy a hloubkové osnovy sobota průjezdem nebo vstupní síní a přední a zadní komorou., zachovaly se nesčetné gotické valeně zaklenuté sklepy.
Na Staroměstském náměstí, částečně na Malém náměstí a na Novém tržišti se uplatnila podloubí. Městské domy charakterizují ráz našeho prostředí před vypuknutím husitských válek, jejichž důsledky byly mimořádně těžké a dalekosáhlé. Tato doba znamenala pro celou naši zemi zkázu. Při boji mezi Staroměstskými a Novoměstskými v předvečer bitvy u Lipan byla zničena vysoká věž kostela Panny Marie Sněžné, roku 1467 za vlády Jiřího z Poděbrad se zřítila věž při dominikánském kostele sv.Klimenta a život duchovních řádů byl postižen.
Kartuziánský klášter před Újezdskou branou byl vyvrácen a zanikl beze stop. Utrpěla i Malá Strana, kdy se v roce 1420 Pražané rozhodli celé Menší Město vypálit a přesídlili na druhý břeh Vltavy. Malá Strana tak zůstala po desetiletí v rozvalinách a obnovovat se začala až v době před a po polovině 15. století.
Zahájení pražského období vladislavské gotiky je spjato sobota rokem 1475, kdy staroměstští zahájili stavbu tzv.Prašné brány k poctě krále Vladislava.

Rok přesídlení na Pražský hrad (1484) znamená základní datum v jeho třicetileté architektonické proměně. Jako vedoucí architekt byl povolán Benedikt Ried, který zesílil obranu obou bran, severní parkánovou hradbu vybudoval zčásti nově, doplnil o střelecký ochoz a připojil tu válcovou věž Daliborku. V západním křídle byla vytvořena tzv.Vladislavova ložnice – audienční síň, odtud se po klenutém mostě přešlo do královské oratoře Svatovítské katedrály z roku 1493. To však bylo vzdáleno Riedlovu tvůrčímu pojetí. Autorem totiž byl, právě tak jako audienční síně, Hanuš Spiess.

Riedl se v té době soustřeďoval na jiné dílo, které mělo založit jeho uměleckou slávu. Nad gotickým přízemím Starého paláce zřídil velký hatění sál, který zabíral celou rozlohu paláce od jižní románské brány až po jeho východní konec při západním průčelí kaple Všech svatých. Pohledově mimořádně sugestivní je kroužená klenba nad hlavním slavnostním schodištěm do sálu. Vladislavský sál byl dokončen v roce 1502.
Riegrův program dokládá i tzv.Ludvíkův palác, připojený k západnímu konci Vladislavského sálu od jihu. Riedl byl nepochybně autorem v samém zárodku nerealizované severní svatovítské věže a mimo území Pražského hradu se jeho tvůrčí projev představuje na přestavbě jižního křídla novoměstské radnice z let 1520-1526.

Ve srovnání sobota Riedlovým dílem na Pražském hradě, jež je jakousi obdobou vystoupení Petra Parléře ve 14.století, jsou projevy gotiky na Malé Straně, na Starém i Novém Městě méně výrazné. Nejvýrazněji se gotiky rozvinula na Starém Městě pražském ,kde vzniklo několik staveb mimořádné hodnoty. Je to především úprava hlavního vstupu do Staroměstské radnice. Na Karlově byla obnovena klenba presbytáře  a konečně v roce 1511 byly provedeny rozsáhlé úpravy na kostele sv.Michala V jirchářích.


Vítejte

Srdečně Vás vítáme na internetovém portále Czech-Gate. 
Využijte rychlou navigaci na hlavní témata a prezentace UNESCO.

transparent.gif
news-top.gif
NOVINKY

Česko - země památek
15.září 2011
Jen málo zemí se může pyšnit tolika památkami, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Holašovické selské slavnosti
1.září 2011
Jednou z jedinečných památek světového kulturního dědictví UNESCO na území České republiky je významná ukázka tradiční lidové selské architektury v Holašovicích na Českobudějovicku. 
Telč - oživlá historie
15.srpen 2011
Ten, kdo někdy navštívil město Telč, nepochybuje, že historické centrum města byl právem zapsáno do Seznamu  světového kulturního dědictví UNESCO.

Starší novinky
baner_mk2.jpg
 


Powered by Visual PHP™