Strict Standards: Declaration of TStats::onInit() should be compatible with TModule::onInit() in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/modules/stats/stats.module.php on line 0 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of THTMLMemo::onGetExportValue() should be compatible with TComponent::onGetExportValue($recordValues = Array) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/htmlarea.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TDateTimeEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/datetime.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TTextEdit::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TUUIDText::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/uuid.comp.php on line 0 Warning: Illegal string offset 'translate' in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/text.comp.php on line 1 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetCode() should be compatible with TComponent::onGetCode($recordValues = Array, $param0 = NULL, $param1 = NULL, $param2 = NULL, $param3 = NULL, $param4 = NULL, $param5 = NULL, $param6 = NULL, $param7 = NULL, $param8 = NULL, $param9 = NULL) in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetDisplayValue() should be compatible with TComponent::onGetDisplayValue($recordValues = Array, $cssStyle = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Strict Standards: Declaration of TLookupTree::onGetFilterSQL() should be compatible with TComponent::onGetFilterSQL($filterValue, $filterOperators = '') in /var/www/czech-unesco.cz/www/visual-php-core/enterprise.1.7.9.455/opt/lookuptree.comp.php on line 0 Czech Gate - LOKALITY - Lednicko Valtický areál - Základní popis
transparent.gif transparent.gif
transparent.gif transparent.gif
News by e-mail:  
Domů Mapa CONTACT
 
Domů > LOKALITY > Lednicko Valtický areál > Základní popis
Lednicko-valtický areál

Název této památky je odvozen od zámků a okolí Lednice a Valtice, ležících na jižní Moravě nedaleko Břeclavi. Je to jediný případ u nás,kdy je předmětem ochrany a zápisu v seznamu Unesco kulturní krajina.

Rovinatému kraji dominuje vápencový masív Pálavy s hradem Děvičky. Osou území je řeka Dyje, jejíž jedno rameno protéká lednickým areálem. Četné archeologické nálezy dokládají, že tato oblast patřila k prvním osídleným oblastem u nás. Vývoj vlastního areálu můžeme datovat do období od 13. století. Po sedm století tu vládli Liechtenštejnové, kteří nechali vystavět svá reprezentativní sídla i řadu dalších staveb a rozsáhlými úpravami  krajiny vybudovat celý systém parků, zahrad, alejí, vodních toků a ploch zakomponovaný do idealizované zemědělské krajiny.Vzniklo grandiózní krajinářské dílo na ploše 270 ha, pro které bychom těžko našli  obdobu v celé střední Evropě. Dnešní konečný vzhled pochází z období romantismu.

Valtický zámek, tehdy ještě hrad založili pasovští biskupové.  V roce 1192 jej získal Vichard ze Seefeldu . Jeho syn pořádal rytířské turnaje, které přilákaly básníka, zpěváka a skladatele Ulricha z rodu Liechtenštejnů. Gotický hrad se stal rodovým sídlem Liechtensteinů. K prvním významným zásahům do krajiny patřilo založení lednických rybníků v 15. století. O století později následovala renesanční přestavba hradu na zámek. V 17. století pokračoval v přestavbě Karel Eusebius. Zámecký komplex tehdy tvořilo deset křídel kolem tří nádvoří a gotická věž. V 18. století vznikla zámecká kaple, jízdárna a byla založena francouzská zahrada. Stavební vývoj ukončilo vybudování divadlo ve vrcholně barokním stylu.Výsledkem byla velkolepá barokní residence působící jako novostavba, na níž nejsou starší vývojové fáze patrné.

Jan I. Nechal na návrší nad Valticemi , tehdy na hranici Moravy a Rakouska , vystavět monumentální kolonádu se čtyřmi sochami v římském oděvu, v borových lesích směrem k Břeclavi vítězný oblouk Randez-vous a směrem k lednici zámeček Belvedér.

V polovině 13. století Jindřich z Liechtenštejna získal za služby králi Václavu I. Hrad Mikulov a část vsi Lednice. Cílem Liechtenštejnů bylo získat související území odpovídající knížecímu postavení. Nejstarší syn Hartmanna II. z Liechtenštejna Karel I. Eusebius vybudoval v Lednici v 17. století nový zámek s nádhernými zahradami. Valtice byly pak rodovým sídlem uchovávajícím starou tradici, Lednice luxusní residencí především pro letní byt. Přestavby a úpravy pokračovaly i v dalších stoletích. Radikální změna proběhla v 19. století.Vynikající raně barokní architektura lednického zámku zanikla / s výjimkou monumentálních  trojkřídlých stájí / a nahradila ji romantická novostavba v módním novogotickém stylu anglického architekta D. Desvignese. Vysokou řemeslnou úroveň místních řezbářů a uměleckých truhlářů dokazuje interiérová výzdoba zámku. U jednoho kmene je například vyřezáno točité schodiště v zámecké knihovně.Na obložení, kazetové stropy a další interiérové detaily se používal kavkazský a kanadský ořech či modřín.

Lednický park začal budovat Jan IV. Z Liechtenštejna v 16. století. Nechal se inspiroval tehdejšími zahradami Rudolfa II. Vytvořil manýristickou zahradu s pravidelně řezanými poli dělenými geometrickou sítí cest. Vybudoval fontány, vodotrysky, bludiště a jeskyně. K. Eusebius nechal zahrady upravit ve stylu francouzského baroka. Přibyly okrasné stromy a keře, drobné plastiky, oranžérie pro tropické rostliny.Na severovýchodě navázala na zahradu obora s hvězdicí osmi alejí, v jejichž průsečíku stál letohrádek. Kníže J.V. Vavřinec zahájil v 18. století úpravy parku v duchu klasicismu. Vznikly lesíky a louky tvořící idealizovanou krajinu.

Centrem parku byla zalesněná osmiúhelníková Hvězda, letohrádek uprostřed byl přestavěn na chrám Slunce.Novou dominantou se stal desetimetrový vyhlídkový minaret. Stěny zdobí arabské texty z koránu. K dalším zajímavým stavbám patří partie italské krajiny a akvaduktem a grottou / umělou jeskyní/. Slavná Hvězda později zanikla při budování protipovodňového rybníka. Nové stavby vznikly i v okolí rybníků mezi Lednicí a Valticemi. V jejich ose byl postaven Hraniční zámeček a tři altány. Vznikl Apollónův chrám s motivy řeckých bájí. Další Rybniční zámeček sloužil ke shromažďování lovců vodního ptactva. Přes rybník se z něj otvírala pohledová osa s dominantou půlkruhové kolonády Tří Grácií. Při dotváření výstaveb v 19. století  měl zahradní architekt Fanti k dispozici neomezené množství sazenic domácích dřevin a 36 000 exemplářů exotických rostlin, které dovezl z Ameriky botanik van der Schott. Technicky náročné bylo i dosazování vzrostlými, až šedesátiletými lípami a duby, které se převážely na speciálních vozech. Ve sklenících se pěstovaly tisíce druhů orchidejí a kaktusů. Unikátní technickou památkou je 92 m dlouhý a 10 m vysoký skleník.

Rekonstrukce ohromného a z části zcela zanedbaného území Lednicko – valtického areálu je dlouhodobou záležitostí, mimořádně náročnou odborně i finančně. Doufejme, že i zápis mezi nejcennější světové památky pomůže jejímu zdárnému průběhu.

Vítejte

Srdečně Vás vítáme na internetovém portále Czech-Gate. 
Využijte rychlou navigaci na hlavní témata a prezentace UNESCO.

transparent.gif
news-top.gif
NOVINKY

Česko - země památek
15.září 2011
Jen málo zemí se může pyšnit tolika památkami, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Holašovické selské slavnosti
1.září 2011
Jednou z jedinečných památek světového kulturního dědictví UNESCO na území České republiky je významná ukázka tradiční lidové selské architektury v Holašovicích na Českobudějovicku. 
Telč - oživlá historie
15.srpen 2011
Ten, kdo někdy navštívil město Telč, nepochybuje, že historické centrum města byl právem zapsáno do Seznamu  světového kulturního dědictví UNESCO.

Starší novinky
baner_mk2.jpg
 


Powered by Visual PHP™